Tầm nhìn và sứ mệnh thương hiệu Minh Cường

I. Tầm nhìn thương hiệu Minh Cường

 Cung cấp các giải pháp tổng thể cho các nhà máy sản xuất, đặc biệt là các nhà máy sản xuất sản phẩm liên quan đến sức khỏe con người bao gồm: Thiết kế và thi công nhà máy, bảo trì, bảo dưỡng và cung cấp nguyên vật liệu cho qua trình sản xuất được các đối tác trong nước và quốc tế ưu tiên lựa chọn

II. Sứ mệnh:

Sứ mệnh của MINH CƯỜNG: Tinh thần phụng sự để thành công

1. Phụng sự nhân viên và gia đình

MINH CUONG GROUP với sứ mệnh phụng sự nhân viên và gia đình, Minh Cường sẽ nỗ lực giúp nhân viên và gia đình nhân viên thành công và hạnh phúc hơn trong công việc và cuộc sống;

2. Phụng sự khách hàng:

MINH CUONG GROUP với sứ mệnh phụng sự khách hàng, Minh Cường luôn coi công việc của khách hàng là công việc của mình, luôn trăn trở với những nỗi lo của khách hàng. Luôn Tâm niệm và hướng tới những sản phẩm, dịch vụ tốt để giải quyết những khó khăn của khách hàng, giúp khách hàng dễ dàng và hiệu quả hơn trong công việc, hướng tới thành công của khách hàng;

3. Phụng sự đối tác:

MINH CUONG GROUP với sứ mệnh phụng sự đối tác (Phụng sự nhà cung cấp, phụng sự nhà thầu phụ,…), luôn chia sẻ những khó khăn của nhà cung cấp, nhà thầu phụ và luôn chia sẻ lợi ích để cùng nhau phát triển

4. Phụng sự xã hội:

MINH CUONG GROUP với sứ mệnh phụng sự xã hội, Minh Cường mong muốn góp một phần vào sự phát triển của xã hội, để xã hội tốt đẹp hơn. MINH CUONG GROUP cam kết hoạt động kinh doanh của mình ít ảnh hưởng nhất tới môi trường và Công ty luôn có ý thức trong việc bảo vệ môi trường.

5. Phụng sự đồng nghiệp:

Ngoài các sự mệnh trên, con người Minh Cường còn có một sứ mệnh Phụng sự đồng nghiệp: luôn giúp đỡ và hỗ trợ đồng nghiệp để cùng phát triển.

III. Slogan:

Slogan cũng chính là sứ mệnh của Minh Cường:

”PHỤNG SỰ ĐỂ THÀNH CÔNG”

IV. Logo Công ty

Logo của Minh Cường là 2 chữ C cách điệu, Một chữ C là Minh Cường và con người Minh Cường, Một chữ C (Customer) là khách hàng, đối tác. Thể hiện Minh Cường luôn đồng hành cùng khách hàng, hỗ trợ khách hàng hướng tới sự phát triển toàn cầu.

Tổng thể là hình trái đất màu xanh đây cũng là sứ mệnh của Minh Cường mong muốn xã hội tốt đẹp hơn và phát triển bền vững và cam kết bảo vệ môi trường.