1 NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT, ĐẠT GMP-WHO
1 NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM PHÚC VINH ĐẠT GMP-WHO

CỬA LIÊN ĐỘNG ĐIỆN

 

Cửa liên động điện được sử dụng ở các chốt gió (Airlock), chỉ có phép mở một cửa tại một thời điểm. Nhằm ngăn không cho khí ở khu vực kém sạch hơn tràn sang khu vực sạch hơn.

Cửa liên động được lắp tại vị trí: PAL, MAL, đường thải rác trong các nhà máy Dược phẩm, thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm, phòng thí nghiệm, Nhà máy sản xuất thuốc thú y theo tiêu chuẩn GMP-WHO và các hệ thống phòng sạch khác.

 

 

 

nội thất hà nam

HỖ TRỢ PHÍA BẮC

HỖ TRỢ PHÍA NAM

HỖ TRỢ QUỐC TẾ