1 NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT, ĐẠT GMP-WHO
1 NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM PHÚC VINH ĐẠT GMP-WHO

Đồng hồ chênh áp lọc

Thông số kỹ thuật: Thang đo 0-750Pa hoặc 0-700Pa dùng để do chênh áp trước và sau lọc hepa.

Tình trạng: Hàng sẵn trong kho

 

 

Đồng hồ chênh áp phòng

Đồng hồ chênh áp phòng:

Thông số kỹ thuật: Thang đo 0-60Pa dùng để do chênh áp các phòng hoặc giữa phòng với khí quyển trong phòng sạch.

Tình trạng: Hàng có sẵn trong kho

 

 

nội thất hà nam

HỖ TRỢ PHÍA BẮC

HỖ TRỢ PHÍA NAM

HỖ TRỢ QUỐC TẾ