1 NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT, ĐẠT GMP-WHO
1 NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM PHÚC VINH ĐẠT GMP-WHO

VAN GIÓ

Van gió được sử dụng để lắp đặt trước các miệng cấp khí và hồi khí nhằm điều chỉnh lưu lượng gió vào từng phòng theo yêu cầu của GMP-WHO và yêu cầu của dự án.

nội thất hà nam

HỖ TRỢ PHÍA BẮC

HỖ TRỢ PHÍA NAM

HỖ TRỢ QUỐC TẾ