DỊCH VỤ

Năm 2019- Mang tri thức vào cuộc sống

Năm 2019- Mang tri thức vào cuộc sống

31-12-2019 |

Với Sứ Mệnh của quỹ Thiện tín: "Mang trí thức vào cuộc sống". Năm 2019 Quỹ thiện tiến thực hiện các hoạt động từ thiện hướng tới các Em học sinh vùng cao, Bằng các hoạt động Xây dựng trường học, ủng hộ xây dựng trường học. Qua các hoạt động cũng mong muốn truyền được cảm hứng cho các Em học sinh

Năm 2018- Khai Tâm

Năm 2018- Khai Tâm

31-12-2018 |

Năm 2018 là năm Quỹ Thiện tín khởi động các Chương trình từ thiện hướng tới Công đồng. Các chương trình từ thiện được thực hiện theo sứ mệnh của Quỹ: "Mang tri thức vào cuộc sống"

Năm 2017- Thành Lập

Năm 2017- Thành Lập

21-04-2017 |

Ngày 21/04/2017 Quỹ Thiện Tín được Thành Lập với Sứ mệnh: MANG TRÍ THỨC VÀO CUỘC SỐNG

nội thất hà nam

HỖ TRỢ QUỐC TẾ