Hệ thống điều hòa cho phòng sạch cần đáp ứng các tiêu chuẩn nào?

Hiện nay trên thế giới có khá nhiều các Tiêu chuẩn Quốc tế định nghĩa về “Phòng sạch” & hệ thống điều hòa không khí. Các lĩnh vực liên quan đến khái niệm phòng sạch & điều hòa không khí như ngành Sinh học, Dược phẩm, Vi điện tử, bệnh viện, y học và nhiều ngành khác nữa.

Để thiết kế và lắp đặt hệ thống điều hòa cho phòng sạch cần thiết phải theo các tiêu chuẩn lắp đặt. Ở Việt Nam hiện nay, các ngành đang sử dụng hệ thống điều hòa cho phòng sạch đang áp dụng các tiêu chuẩn quan trọng, cụ thể như sau:

– Tiêu chuẩn Việt Nam:

* TCVN 4088 – 1985: Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng.

* TCVN 5687 – 1992: Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm – Tiêu chuẩn thiết kế.

* TCVN 2622 – 1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.

– Tiêu chuẩn ASHRAE:

* 2000 – HVAC Systems and Equipment

* 1999 – HVAC Applications

* 1998 – Refrigeration

* 1997 – Fundamentals

– Tiêu chuẩn Úc:

* AS 1668 – Part 1 – 1998: The use of ventilation and airconditioning in buildings – Fire and smoke control

* AS 1668 – Part 3 – 2001: The use of ventilation and airconditioning in buildings – Smoke control systems1. US Federal Std 209E 1992

– Và một số tiêu chuẩn khác:

* EEC cGMP 1989

* France AFNOR 1989Hiện nay trên thế giới có khá nhiều các Tiêu chuẩn Quốc tế định nghĩa về