GIÁ TRỊ CỐT LÕI MINH CƯỜNG

1. Tinh thần Phụng sự: Phụng sự khách hàng, phụng sự đối tác, phụng sự đồng nghiệp và phụng sự xã hội

2. Chân thành, trung thực: Chân thành, trung thực trong mọi hoạt động

3. Sự tôn trọng: Tôn trọng khách hàng, tôn trọng đối tác, tôn trọng cấp trên, tôn trọng công ty;

4. Sự tận tâm: Tận tâm với công việc, làm việc hết mình để đạt được kết quả cuối cùng nhưng vẫn giữ được niềm vui và đam mê công việc.

5. Phát triển nhân tâm: Phát triển những tâm tốt trong công ty và ngoài xã hội